Bản quyền

Chính sách bảo mật

– Không thu thập bất cứ thông tin nào của khách hàng khi khách hàng chỉ xem web.

– Nếu sử dụng tính năng bình luận trên website này, khi đó quý khách cần cung cấp : Tên, mail, địa chỉ website.

– Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn trên trang web này nếu không được phép. Không cung cấp cho bên thứ 3 nếu không được sử cho phép của khách hàng.

Sử dụng thông tin khách hàng

– Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp vào mục đích liên hệ lại với quý khách.

– Bảo mật thông tin khách hàng cung cấp như tên , mail, địa chỉ website.

– Các thông tin khác chúng tôi sẽ bảo mật tuyệt đối.