Quận Tân Bình với 2 lối vào liên lạc quan yếu của thành phố: Cụm cảng hàng ko phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất. Quận Tân Bình rất tiện lợi về địa lý kinh tế, về liên lạc các con phố bộ tuyến phố hàng ko, về du hý và những hoạt động thương